Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Ciele výskumu:

  • vytvárať technológie a vedomosti potrebné pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľstva pred hrozbami akými sú teroristické útoky, organizovaný zločin, prírodné katastrofy a priemyselné nehody pri súčasnom zachovaní základných ľudských práv
  • v prospech európskej civilnej bezpečnosti zabezpečiť optimálne a spoločné použitie dostupných aj vyvíjajúcich sa technológií
  • stimulovať kooperáciu poskytovateľov a užívateľov riešení pre civilnú bezpečnosť; zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho bezpečnostného priemyslu a zabezpečovať cieľovo orientované výsledky, ktoré zredukujú nedostatky v bezpečnosti

Prínosy pre výskumných pracovníkov:

Výskum sa v 7RP bude zaoberať nasledujúcimi oblasťami:

  • Bezpečnosť občanov (technologické riešenia pre civilnú ochranu, biologická bezpečnosť, ochrana proti terorizmu a kriminalite)
  • Bezpečnosť infraštruktúry a verejných služieb (preskúmanie a zabezpečenie infraštruktúr v oblastiach ako je IKT, doprava, energia a služby vo finančnej a administratívnej oblasti)
  • Inteligentný dohľad a zabezpečenie hraníc (technológie, zariadenia, nástroje a metódy na ochranu európskych hraníc)
  • Obnovenie zabezpečenia bezpečnosti pri vzniku krízy (technológie a komunikácia, koordinácia na podporu civilných, humanitných a záchranných úloh)
  • Integrácia bezpečnostných systémov, vzájomná prepojiteľnosť a súčinnosť (zber informácií pre civilnú bezpečnosť, ochrana dôverného charakteru a možnosť odsledovania jednotlivých operácií)
  • Koordinácia a štrukturalizácia výskumu bezpečnosti (koordinácia medzi európskymi a medzinárodnými bezpečnostnými výskumnými aktivitami v oblasti civilného, bezpečnostného a ochranného výskumu)
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007