Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Podujatia

Pripravované podujatia

Žiadne pripravované podujatia ...

Uskutočnené podujatia


Uskutočnené podujatia


Informačný deň k problematike 7. Rámcového programu EÚ pre prioritu Bezpečnosť
× Aktualizované 29. 3. 2007

Dňa 28. 3. 2007 sa v Bratislave uskutočnil Informačný deň k problematike 7. Rámcového programu EÚ pre prioritu Bezpečnosť.

PDF Pozvánka

Prezentácie na stiahnutie:
PDF 7. Rámcový program - Bezpečnosť [Š. Luby, SAV]
PDF 7. Rámcový program - Priorita Bezpečnosť [P. Beňo, APVV]
PDF Idealist [B. Weber, FEI STU]

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007