Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Podujatia

Pripravované podujatia

Žiadne pripravované podujatia ...


Uskutočnené podujatia


Konferencia EURO-TRANS-Day vo Varsave
× Uverejnené 7. 9. 2007

17. a 18. oktobra 2007 sa bude vo Varšave konať Konferencia EURO-TRANS-Day, ktora je organizovana pre male a stredne podniky v EU. Na tejto konferencii možete nadviazať užitočné kontakty pre rozvoj Vášho podnikania. Bližšie informácie nájdete v pozvánke od organizátorov a taktiež na stránke www.euro-trans.info.

DOC Pozvánka

Školenie k príprave projektov a manažovaniu projektov rámcového programu EÚ pre malé a stredné podniky v Budapešti
× Uverejnené 7. 9. 2007

V dňoch 12. - 14. septembra organizuje Hungarian Science and Technology Foundation v budapešti ďalšie školenie k príprave projektov pre Rámcový programu EÚ pre malé a stredné podniky v rámci podporného projektu SME to LEAD, ktorý má za cieľ odovzdať malým a stredným podnikom, ktoré chcú podať a manažovať projekt v rámcovom programe ako koordinátori, čo najlepšie skúsenosti, týkajúce sa prípravy projektu pre 7. RP a manažovania projektov schválených v 6. RP.

PDF Pozvánka
DOC Prihláška

Školenie k príprave projektov a manažovaniu projektov rámcového programu EÚ pre malé a stredné podniky v Győri v Maďarsku
× Uverejnené 5. 3. 2007

V dňoch 20. - 22. marca organizovala Hungarian Science and Technology Foundation v Győri v Maďarsku školenie k príprave projektov pre Rámcový programu EÚ pre malé a stredné podniky. Školenie je jedným z mnohých, ktoré budú prebiehať v rámci podporného projektu SME to LEAD, ktorý má za cieľ odovzdať malým a stredným podnikom, ktoré chcú podať a manažovať projekt v rámcovom programe ako koordinátori, čo najlepšie skúsenosti, týkajúce sa prípravy projektu pre 7. RP a manažovania projektov schválených v 6. RP.

PDF Pozvánka
PDF Leták

Informačný deň k problematike 7. Rámcového programu EÚ pre prioritu "Výskum v prospech malých a stredných podnikov" v Bruseli
× Uverejnené 5. 3. 2007

Dňa 14. 3. 2007 organizovala Európska komisia priamo v Bruseli "Informačný deň k problematike 7. Rámcového programu EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity pre prioritu Výskum v prospech malých a stredných podnikov".

PDF Program

Informačný deň k problematike 7. Rámcového programu EÚ (MSP)
× Aktualizované 5. 3. 2007

Dňa 1. 3. 2007 sa v Bratislave uskutočnil "Informačný deň k problematike 7. Rámcového programu EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity pre oblasť Výskum v prospech malých a stredných podnikov"

Bol venovaný malým a stredným podnikom, asociáciám, zväzom, ako aj výskumným pracoviskám.

PDF Pozvánka

Prezentácie na stiahnutie:
PDF Inovačná aktivita MSP a podpora inovácií v SR [J. Poledna, NARMSP] [WMV video-prezentácia]
PDF Účasť malých a stredných podnikov a priemyselných asociácií v 6. RP [P. Ondrejček, APVV] [WMV video-prezentácia]
PDF Štruktúra a pravidlá účasti v 7. RP, ich dopad na účasť priemyslu a výskumu [P. Ondrejček, APVV]
PDF Pracovný program pre prioritu "Výskum v prospech malých a stredných podnikov" [Š . Cimbák, Prvá zváračská, a. s.] [WMV video-prezentácia]
PDF Ako vypracovať projektový zámer - dokumenty, hodnotenie, financovanie projektu [J . Gubová, APVV] [WMV video-prezentácia]

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007