Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

Viac informácií o aktuálnych výzvach zameraných na špecifické projekty medzinárodnej spolupráce v rámci programu Kapacity nájdete na stránke CORDIS

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007