Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Sociálno-ekonomické a humanitné vedy

Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja - 7RP - je navrhnutý aj ako reakcia na potreby Európy v oblasti zamestnanosti a konkurencieschopnosti. 7RP podporuje výskum vo vybraných prioritných oblastiach - cieľom je etablovať alebo udržať postavenie EÚ ako svetového lídra v týchto sektoroch.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007