Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejs» na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

VýzvaTermín podávania projektov
ERA-NET / ERA-NET Plus Call 2007 (FP7-ERANET-2007-RTD)31. júla 2007 o 17.00 h.
Socio-Economic Sciences and the Humanities (FP7-SSH-2007-1)10. mája 2007 o 17.00 h.
29. novembra 2007 o 17.00 h.
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007