Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Aktuálne info od NCP >> SSH NCP >> Dokumenty a linky
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Dokumenty a linky

Webové stránky

Ak chcete získať ďalšie informácie o rámcových programoch Európskej únie vo všeobecnosti a FP7 zvlášť, poskytuje ich Informačný servis (Research Enquiries Service) prostredníctvom linky:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007