Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Novinky


Informácie o výsledkoch hodnotenia prvej etapy výzvy "Starting Grant"
× Uverejnené 24. 10. 2007

Posledné informácie o výsledkoch hodnotenia prvej etapy výzvy "Starting Grant", ktoré zverejnila Vedecká rada ERC sú sprístupnené na:


Nové informácie k výzvam
× Uverejnené 23. 7. 2007

Informácie týkajúce sa:

  • stavu hodnotenia projektov z prvej vyzvy "Starting Grants"
  • termínu a niektorých dokumentov na 2. výzvu "Advanced Grants"

doc Bližšie informácie


Informácie z hodnotenia návrhov projektov
× Uverejnené 26. 6. 2007

Najaktuálnešie informácie z hodnotenia návrhov projektov podaných v rámci prvej výzvy ERC nájdete v tomto dokumente:
pdf ERC


Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007