Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

ICT

Ing. Mgr. Mária Búciová
NCP pre oblasť Informačné a komunikačné technológie (ICT)

Viac informácií nájdete na stránke NCP pre oblasť ICT.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007