Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Aktuálne info od NCP >> NCP pre oblasť Zdravie
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

NCP pre aktivitu "Zdravie"

ZDRAVIE

Cieľom témy Zdravie v rámci 7. rámcového programu je posunúť dopredu naše chápanie efektívnej podpory dobrého zdravia, preventívne zabrániť vzniku rozsiahlych ochorení a dokázať ich liečiť efektívne a poskytnúť zdravotnú starostlivosť podporou výskumu realizovaného celosvetovou spoluprácou so špeciálnym dôrazom na translačný výskum.

V rámci štruktúr 7. rámcového programu (2007-2013) sa téma Zdravie nachádza v prvom zo štyroch špecifických programov s názvom Kooperácie. Ďalšie tri špecifické programy sú Myšlienky, Ľudia a Kapacity.

Špecifický program Kooperácie zahŕňa okrem témy Zdravie deväť ďalších tém (2-Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie; 3-Informačné a komunikačné technológie; 4-nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie; 5-Energie; 6-Životné prostredie, vrátane klimatických zmien; 7-Doprava, vrátane letectva; 8-Socio-ekonomické a humanitné vedy; 9-Kozmický výskum; 10-Bezpečnostný výskum).

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007