Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Náplňou témy Zdravie je

  • zlepšenie zdravia obyvateľov Európy
  • zvýšenie súťaživosti
  • presadzovania inovatívnych kapacít európskych zdravotníckych priemyselných a obchodných odvetví pri riešení globálnych problémov zdravotníctva, vrátane nepredvídaných epidémií.

Dôraz je kladený na

  • translačný výskum, (t.j. prenos základných objavov do klinickej praxe, vrátane vedeckej validizácie experimentálnych výsledkov),
  • vývoj a validizáciu nových terapií,
  • metód pre podporu a prevenciu zdravia, vrátane podpory zdravia detí,
  • zdravého starnutia,
  • diagnostických nástrojov a zdravotníckych technológií,
  • udržateľný a efektívny systém zdravotníckej starostlivosti.

Táto téma stimuluje a podporuje multidisciplinárny základný biomedicínsky výskum, kde podstatným je mnohostranná spolupráca v rámci Európskej únie s využitím úplného potenciálu post-genomických informácií na podporu aplikácií pre ľudské zdravie.

Takéto iniciatívy nemôžu byť podporované cez granty Európskej výskumnej rady (ERC).

V línii s Európskou stratégiou vied o živote a biotechnológie a Lisabonskou stratégiou táto priorita pomôže zvýšiť súťaživosť Európskych sektorov biotechnológie zdravotníckej starostlivosti a zdravotníckej technológie, kde sú výskumné malé a stredné podniky (SME) hlavnými ekonomickými hnacími motormi vo farmaceutických priemyselných odvetviach.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007