Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Novinky

Pravidlá financovania projektu 7. RP
× Uverejnené 21. 1. 2008

Dovolujeme si Vás informovať o tom, že práve vyšla nová brožúra "Pravidlá financovania projektu 7.RP (pre špecifické programy Spolupráce a Kapacity)". Táto brožúra sa nachádza v elektronickej podobe na http://www.tc.cz/dokums_raw/pravidla-financovani-projektu-7-rp_1199885886.pdf.

Calls opened for EPSS submission
× Uverejnené 29. 3. 2007

From the list below you find the calls that have been opened for EPSS submission today. All additional published calls with a deadline earlier than May 3rd, will open for EPSS submission before the end of this month. For published calls with deadlines later than May 3rd, the EPSS will open at least one month before the call deadline. But in the future the EPSS will of course normally open on the date of the publication of the calls.

The calls:

 • FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT
 • FP7-HEALTH-2007-A
 • FP7-REGIONS-2007-1
 • FP7-REGIONS-2007-2
 • FP7-REGIONS-2007-3
 • FP7-REGPOT-2007-1
 • FP7-REGPOT-2007-2
 • FP7-REGPOT-2007-3
 • FP7-REGPOT-2007-4
 • ERC-2007-StG
 • FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS

are open and available for EPSS submission from March 19th, 2007.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007