Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

Výzvy 7. rámcového programu sú zverejnené na webovej stránke CORDIS na nasledujúcej URL:

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007