Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Fotka NCP pre MSP

Ing. Andrea Kalafúsová
NCP pre iniciatívu "Regióny znalostí" a "Výskumný potenciál"

Regióny znalostí

Iniciatíva "Regióny znalostí" (Regions of knowledge) je zameraná na podporu vytvorenia a vykonávania optimálnych politík a stratégií pre rozvoj výskumných zoskupení. Zvýši hlavne opodstatnenie a efektívnosť regionálnych výskumných programov prostredníctvom vzájomného učenia sa; podporí a posilní spoluprácu medzi zoskupeniami a prispeje k posilneniu trvalo udržateľného rozvoja existujúcich výskumných a vývojových zoskupení, ako aj zlepší podmienky na vytváranie nových, najmä v tvoriacich sa regiónoch znalostí. Podpora sa poskytne najmä na projekty založené na dopyte a zamerané na problémy týkajúce sa špecifických technických oblastí alebo odvetví (v prípade potreby nie je vylúčená kombinácia rôznych technických oblastí). Táto akcia sa vzťahuje na všetky regióny vrátane konvergenčných (regióny s HDP pod 75% priemeru EU).

PDF Zoznam konvergenčných regiónov

Výskumný potenciál

Táto akcia (Research potential), využívajúca vedomosti a skúsenosti existujúce v iných regiónoch Európy, sa snaží o modernizáciu výskumného potenciálu kde to je potrebné poskytovaním podpory vo forme investícií, pracovníkov, budovaním sietí alebo poradenstvom. Toto úsilie sa zameriava na výskumných pracovníkov a inštitúcie týchto regiónov vo verejnom aj súkromnom sektore.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007