Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Aktuálne info od NCP >> NCP pre oblasť poľnohospodárstvo, potravinárstvo a biotechnológie
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

NCP pre oblasť "Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo a biotechnológie"

Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo a biotechnológie

Siedmy rámcový program (7RP) výskumu a technického vývoja predstavuje hlavný nástroj EÚ na financovanie VaV v Európe s časovým vymedzením riešenia od roku 2007 do roku 2013. Rozpočet Európskeho spoločenstva na uvedené obdobie 7 rokov je determinovaný na 50,5 mld Eur. Vzhľadom na svetové štatistické informácie v oblasti VaV, je 7RP navrhnutý predovšetkým ako reakcia na potreby Európy v oblasti zamestnanosti a konkurencieschopnosti v porovnaní s USA a krajinami s vyspelým priemyslom, vedou a výskumom (Japonsko, Austrália ai.). Mimo toho, 7RP podporuje výskum vo vyselektovaných prioritných oblastiach, pre ktoré je stanovený cieľ etablovať alebo zachovať status EÚ ako svetového lídra v týchto sektoroch.
7RP tvoria 4 hlavné bloky aktivít, ktoré tvoria 4 špecifické programy a piaty samostatný program pre jadrový výskum (spolupráca, myšlienky a nápady, ľudia, kapacity a jadrový výskum - Euratom).

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007