Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Podujatia

Pripravované podujatia

Žiadne pripravované podujatia ...


Uskutočnené podujatia


POTRAVINY,POĽNOHOSPODÁRSTVO,RYBÁRSTVO A BIOTECHNOLÓGIE
× Uverejnené 2. 5. 2007

Dňa 15. 5. 2007 sa v Nitre uskutočnilo stretnutie vedeckých pracovníkov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva k problematike pracovneho programu 2008 – téma 2 v 7RP EÚ zo zasadnutia programového výboru pre prioritu POTRAVINY,POĽNOHOSPODÁRSTVO,RYBÁRSTVO A BIOTECHNOLÓGIE

PDF Pozvánka

Dokumenty na stiahnutie:
DOC Indikatívne témy - Anotovaný zoznam - Aktivita 1
DOC Indikatívne témy - Anotovaný zoznam - Aktivita 2
DOC Indikatívne témy - Anotovaný zoznam - Aktivita 3
DOC Pracovný program 2007 - Spolupráca - Téma 2

Informačný deň k problematike 7. RP EÚ pre oblasť Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo a biotechnológie
× Uverejnené 22. 3. 2007

Dňa 7. 3. 2007 sa v Nitre uskutočnil "Informačný deň k problematike 7. RP EÚ pre oblasť Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo a biotechnológie"

PDF Pozvánka

Prezentácie na stiahnutie:
PDF Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo a biotechnológie - Pracovný program 2007
PDF Vypracovanie projektového zámeru - písanie, podmienky podávania projektov a ich hodnotenie
PDF List of topics and scientific officers
PDF FP7 Cooperation Work Programme: Theme 2

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007