Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejs» na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Aktuálne info od NCP >> MSP NCP >> Ponuky pre spoluprácu v rámci 7.RP
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Ponuky pre spoluprácu v rámci 7. RP

Uverejnené ponuky na spoluprácu sa netýkajú len projektov plánovaných v priorite "Výskum v prospech malých a stredných podnikov" ale zverejňujeme aj ponuky v rámci iných priorít, kde je poľadovaná účas» malých a stredných podnikov.

No.Ponuky pre spoluprácu
001 Pymera (Agrofood) [Uverejnené 16. 3. 2007]
DOC 001 | DOC formulár
002 Pymera (health) [Uverejnené 16. 3. 2007]
DOC 002 | DOC formulár
003 Pymera (NMP) [Uverejnené 16. 3. 2007]
DOC 003 | DOC formulár
004 Pymera (health) [Uverejnené 16. 3. 2007]
DOC 004 (1) | DOC 004 (2) | DOC formulár
005 Pymera (enviroment) [Uverejnené 16. 3. 2007]
DOC 005 | DOC formulár
006 Pymera (sme) [Uverejnené 16. 3. 2007]
DOC 006 | DOC formulár
007 Pymera (food) [Uverejnené 16. 3. 2007]
DOC 007 | DOC formulár
008 TreMunWatAgr- Valorisation of Treated Municipal Wastewaters in Agriculture [Uverejnené 12. 6. 2007]
DOC 008
009 Pera Innovation (Spain) [Uverejnené 10. 7. 2007]
PDF 009
010 Mendel University of Agriculture and Forestry (Czech Republic) [Uverejnené 10. 7. 2007]
DOC 010
011 MORSIA - A Mobile Radiation Source for Industrial Applications () [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 011
012 Domestic microgeneration using Stirling Free Piston Technology () [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 012
013 High speed and precision Milling machine () [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 013
014 Edelweiss () [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 014
015 IDEKO (Spain) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 015
016 ITENE - Packaging Transport and Logistics Research Institute (Spain) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 016
017 ITENE - Packaging Transport and Logistics Research Institute (Spain) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 017
018 ITENE - Packaging Transport and Logistics Research Institute (Spain) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 018
019 ITENE - Packaging Transport and Logistics Research Institute (Spain) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 019
020 ITENE - Packaging Transport and Logistics Research Institute (Spain) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 020
021 ITENE - Packaging Transport and Logistics Research Institute (Spain) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 021
022 Athlone Institute of Technology (Ireland) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 022
023 Trinity College Dublin (Ireland) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 023
024 Green & Clean Ltd. (Ireland) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 024
025 Elettronika S.r.l. (Italy) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 025
026 Fraunhofer Institute IFF (Germany) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 026
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007