Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Ponuky pre spoluprácu v rámci 7. RP

No.Ponuky pre spoluprácu
001 Greek National Contact Point (NCP) for "Health" and "Bio" [Uverejnené 22. 3. 2007]
http://www.ncp-bionova.gr/?q=partners_list
002 University of Ljubljana (Slovenia) [Uverejnené 22. 3. 2007]
PDF 002
003 University of Ljubljana (Slovenia) [Uverejnené 22. 3. 2007]
PDF 003
004 University of Ljubljana (Slovenia) [Uverejnené 22. 3. 2007]
PDF 004
005 Science Research Centre Koper [Uverejnené 22. 3. 2007]
PDF 005
006 Science Research Centre Koper [Uverejnené 22. 3. 2007]
PDF 006
007 Verein für Konsumenteninformation, "VKI" (Austria) [Uverejnené 22. 3. 2007]
DOC 007
008 IBS Research & Consultancy (Turkey) [Uverejnené 22. 3. 2007]
DOC 008
009 Information and Technology Limited Company-BTGRUBU (Turkey) [Uverejnené 22. 3. 2007]
DOC 009
010 La Unió de Llauradors i Ramaders-Coag (Spain) [Uverejnené 22. 3. 2007]
XLS 010
011 Gramenor Ltd (Ireland) [Uverejnené 27. 3. 2007]
DOC 011
012 Pymera (Spain) [Uverejnené 27. 3. 2007]
DOC 012
013 Daithi O'Murchu Marine Research Station (Ireland) [Uverejnené 27. 3. 2007]
DOC 013
014 Srauss-Elite (Israel) [Uverejnené 27. 3. 2007]
DOC 014
015 NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY - INMA Bucharest (Romania) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 015
016 National Research - Development Institute for Machines and Installations designed to Agriculture and Food Industry from Bucharest, Branch Timisoara (Romania) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 016
017 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 017
018 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 018
019 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 019
020 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 020
021 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 021
022 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 022
023 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 023
024 xNational Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 024
025 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 025
026 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 026
027 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 027
028 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 028
029 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 029
030 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 030
031 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 031
032 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 032
033 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 033
034 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 034
035 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 035
036 University of Agriculture (Albania) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 036
037 Agricultural Research Station, Turda (ARST) (Romania) [Uverejnené 29. 3. 2007]
DOC 037
038 Institute of Public Health (Albania) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 038
039 University clinic Mannheim (Germany) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 039
040 CRA-Istituto Sperimenale Nutrizione Piante - Unit Torino (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 040
041 Consiglio Sperimentale per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 041
042 CRA - Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 042
043 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA Istituto per la Cerealicoltura Sop Bergamo (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 043
044 CRA-Istituto Sperimenale Nutrizione Piante - Unit Torino (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 044
045 Consiglio Sperimentale per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 045
046 CRA-Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, Sezione di Rovigo (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 046
047 CRA-Istituto Sperimentale per l'Enologia (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 047
048 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 048
049 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 049
050 Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura - Istituto Sperimentale per la Zoologia agraria (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 050
051 CRA_Istituto Sperimentale Agronomico, SOP di Modena (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 051
052 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 052
053 CRA-Istituto Sperimentale per l'Enologia (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 053
054 CRA-Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, Istituto Sperimentale per la Selvicoltura (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 054
055 Consiglio per la Ricerca in Agricoltura- Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 055
056 Council for Research in Agriculture (Ministry of Agriculture) Istituto Sperimentale Agronomico (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 056
057 Agricultural Researc Council - Experimental Institute for Plant Nutrition - Division of Gorizia (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 057
058 CRA - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 058
059 CRA-Istituto Sperimentale per l'Enologia (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 059
060 Agricultural Research Council-Tobacco Research Institute-Scafati (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 060
061 Agricultural Researc Council - Experimental Institute for Plant Nutrition - Division of Gorizia (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 061
062 AgriTechLab - Laboratory for Advanced Technology Applications in Agriculture, part of the CRA-ISMA - Agricultural Mechanization Research Institute, The Agricultural Research and Experimentation Council. (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 062
063 Agricultural Researc Council - Experimental Institute for Plant Nutrition - Division of Gorizia (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 063
064 CRA-ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 064
065 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 065
066 ARC - Agricultural Research Council Olive and Olive Oil Research Institute (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 066
067 Agricultural Researc Council - Experimental Institute for Plant Nutrition -Roma (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 067
068 CRA - Istituto Sperimentale Cerealicoltura (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 068
069 Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura-Istituto Sperimentale Agronomico (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 069
070 CRA - Istituto Sperimentale per la Zootecnia (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 070
071 Agricultural Research Council - Research Institute for Plant Nutrition (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 071
072 Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 072
073 Agricultural Research Council- Research Institute for Plant Nutrition (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 073
074 Agricultural Research Council - Experimental Institute for Plant Nutrition (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 074
075 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE (Italy) [Uverejnené 30. 3. 2007]
DOC 075
076 The National Diagnostic Centre of Food and Veterinary Service (Latvia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 076
077 University of Novi Sad, Faculty of Sciences (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 077
078 Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 078
079 Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 079
080 Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 080
081 Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 081
082 Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 082
083 Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 083
084 Scientific Veterinary Institute "Novi Sad" (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 084
085 Institute of Meat Hygiene and Technology (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 085
086 Institute of field and vegetable crops (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 086
087 Faculty of Technology, University of Novi Sad (Serbia) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 087
088 Republic of Türkiye Prime Ministry Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration (Turkey) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 088
089 Kalite Sistem Laboratories Group (Turkey) [Uverejnené 4. 4. 2007]
doc 089
090 ALITEC. Food Technology Department. Public Univerisity of Navar (Spain) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 090
091 Agricultural Research Station, Turda (ARST) (Romania) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 091
092 Faculty of Fisheries of Ondokuz Mayýs University (Turkey) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 092
093 CRA_Istituto Sperimentale Agronomico, SOP di Modena (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 093
094 Strauss Group (Israel) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 094
095 INTERCOOP GRUPO S.L. (Spain) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 095
096 University of Valladolid (Spain) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 096
097 Fisiology, Anatomy and Cell Biology Department, Faculty of Experimental Sciences, CABD-CSIC (Spain) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 097
098 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 098
099 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 099
100 Consiglio nazionale per la ricerca in agricoltura - Istituto Sperimentale per la Zoologia agraria (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 100
101 CRA-Istituto Sperimenale Nutrizione Piante - Unit Torino (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 101
102 Consiglio Sperimentale per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 102
103 CRA - Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 103
104 CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA Istituto per la Cerealicoltura Sop Bergamo (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 104
105 CRA-Istituto Sperimenale Nutrizione Piante - Unit Torino (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 105
106 Consiglio Sperimentale per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 106
107 CRA-Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, Sezione di Rovigo (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 107
108 CRA-Istituto Sperimentale per l'Enologia (Italy) [Uverejnené 17. 4. 2007]
doc 108
109 NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY - INMA Bucharest (Romania) [Uverejnené 30. 4. 2007]
doc 109
110 ROVIRA I VIRGILI UNIVERSITY (Spain) [Uverejnené 22. 5. 2007]
doc 110
111 Volcani Center (Israel) [Uverejnené 22. 5. 2007]
doc 111
112 SISTEMAS GENÓMICOS S.L. (Spain) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 112
113 Development of fast techniques for Listeria detection (Spain) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 113
114 AFT, S.L. (Alimentos funcionales de origen tradicional, S.L.) (Spain) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 114
115 IBEX - International Biotechnology Experts Ltd. (Israel) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 115
116 IBEX - International Biotechnology Experts Ltd. (Israel) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 116
117 Leatherhead Food International (UK) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 117
118 University of Manchester (UK) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 118
119 SLOVENIAN INSTITUTE FOR HOP RESEARCH AND BREWING (IHPS) (Slovenia) [Uverejnené 21. 6. 2007]
doc 119
120 LCC Engineering & Trading GmbH (Switzerland) [Uverejnené 10. 7. 2007]
doc 120
121 UNIVERSIDAD DE GRANADA (Spain) [Uverejnené 10. 7. 2007]
doc 121
122 ARO, Volcani Center (Israel) [Uverejnené 10. 7. 2007]
doc 122
123 Mendel University of Agriculture and Forestry (Czech Republic) [Uverejnené 10. 7. 2007]
doc 123
124 Portuguese Expression of Interests - FAFB Theme (Call FP7-KBBE-2007-2A) [Uverejnené 10. 7. 2007]
xls 124
125 WasserCluster Lunz - Biologische Station (Austria) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 125
126 Biomin GmbH (Austria) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 126
127 Department IFA-Tulln, University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU) (Austria) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 127
128 University of Primorska, Science and Research Centre of Koper (Slovenia) [Uverejnené 23. 7. 2007]
128
129 Agricultural Research Council - Animal Husbandry Experimental Institute (Italy) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 129
130 University of Rome "La Sapienza" (Italy) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 130
131 University of Rome "La Sapienza" (Italy) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 131
132 Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 132
133 SOLTUB Ltd. (Hungary) [Uverejnené 23. 7. 2007]
doc 133 (1) | pdf 133 (2)
134 Voronezh State University (Russia) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 134 (1) | pdf 134 (2) | doc 134 (3)
135 IKT s.a. (Spain) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 135
136 Laboratory of Nutrition and alimentary safety (Algeria) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 136
137 Laboratoire Réseau de Surveillance Environnementale (Algeria) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 137
138 University of Oran es sénia (Algeria) (Algeria) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 138
139 University ABOU BEKR BELKAID of TLEMCEN (Algeria) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 139
140 VITECH consulting s.a.l. (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 140
141 AL Baba Al Mumtaza Sweets S.A.L (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 141
142 American University of Beirut/Dept of Nutrition and Food Sciences (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 142
143 Societe Ets. Michel Najjar sal (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 143
144 Lebanese Agricultural Research Institute, Fanar Laboratory (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 144
145 The Lebanese University, Faculty of Agricultural Sciences (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 145
146 Chamber of Commerce, Industry & Agriculture in Sidon & South Lebanon (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 146
147 Chamber of Commerce Industry & Agriculture Tripoli & North Lebanon (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 147
148 Chamber of Commerce, Industry & Agriculture - Zahle (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 148
149 The Lebanese Co. For Production of Fruit Juice s.a.r.l (Lebanon) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 149
150 Arab Scientific Institute for Research and Transfer of Technology (Palestine) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 150
151 Centre de Biotechnologie Borj Cédria (Tunisia) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 151
152 National Institute of Research in Rural Engineering, Water and Forestry (Tunisia) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 152
153 BCS BIOTECH spa (Italy) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 153
154 BCS BIOTECH spa (Italy) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 154
155 Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati-Traverso" (Italy) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 155
156 University of Tuscia (Italy) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 156
157 IMAR center/University of the Azores (Portugal) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 157
158 Escola Superior Agrária de Ponte de Lima (Portugal) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 158
159 Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P. (INRB) (Portugal) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 159
160 Vinalia - Biotechnology Solutions for Viticulture and Enology, Unipersonal Limited (Portugal) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 160
161 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 161 (1) | doc 161 (2) | doc 161 (3)
162 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 162
163 National Agricultural University of Ukraine (Ukraine) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 163 (1) | doc 163 (2) | doc 163 (3)
164 Food Control and Central Research Institute (Turkey) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 164
165 TALAY TICARET (Turkey) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 165
166 KALITE SISTEM LABORATORIES GROUP (Turkey) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 166
167 HELVACIZADE FOOD CO. (Turkey) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 167
168 Fisheries Faculty, Firat University, Elazig, TURKEY (Turkey) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 168
169 INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA (IPH RS) (Slovenia) [Uverejnené 7. 9. 2007]
doc 169
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007