Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Podporné akcie

Podporný projekt smE-MPOWER

RPIC Prešov je zapojený do podporného projektu smE-MPOWER (SSA/FP6), ktorého hlavným cieľom je:

  • ponúknuť služby v identifikácii inovačného zámeru firiem
  • identifikácia vhodných výziev v FP7
  • pomoc v identifikácii a oslovení partnerov do spolupráce v zahraničí
  • pomoc v budovaní konzorcia
  • pomoc v príprave projektového návrhu FP7

Služby poskytuje RPIC bezplatne (zatiaľ do 30.10.2007).

Kontakt:

Viliam Ďuraš
Poradca TIC
RPIC Prešov
Reimanova 9, SK-080 01 Prešov

Tel.:+421-51-7560 320
Fax: +421-51-7733 552
e-mail: viliam.duras@rpicpo.sk
http://www.rpicpo.sk

Web-stránka projektu: http://www.sme-mpower.net/

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007