Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> ProAct
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

ProAct

V projekte ProAct sa 4 staré a 4 nové členské štáty spojili s cieľom nájsť najlepšie zručnosti pri implementácii regionálnych inovačných politík. Analýza prebieha prostredníctvom benchmarkingu s cieľom zosumarizovať efektívne nástroje a metódy implementácie regionálnej výskumnej a inovačnej politiky ako aj preskúmať možnosti koordinovania týchto politík v rozvinutých a menej rozvinutých regiónov EU všeobecne ako aj medzi členmi konzorcia.

Bližšie informácie o projekte ProAct nájdete na http://www.proact-network.net

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007