Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Aktuálne info od NCP >> NCP pre právne a finančné otázky
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuality [Legal & financial]

Fotka NCP pre Bezpečnosť

Ing. Peter Beňo
Legal & financial NCP

Cieľom Legal & Financial NCP je poskytovať informácie ekonomického a právneho charakteru, ktoré sa týkajú účasti subjektov v 7. Rámcovom programe. Konkrétne ide o finančné riadenie projektu, pravidlá účasti, tvorba konzorciálnych dohôd a poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva. Za týmto účelom budú na stránke uverejňované všetky relevantné dokumenty ako aj prezentácie zo zasadnutia NCP v Bruseli.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007