Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Ciele

Cieľom aktivít patriacich do priority "Vesmír" Siedmeho rámcového programu (7.RP) je podporovať Európsky vesmírny program, ktorý je zameraný na aplikácie ako Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť ("Global monitoring for environment and security", GMES). Aplikácia GMES je založená na získavaní údajov o zemskom povrchu s využitím satelitných družíc a informácií získaných na Zemi. Získané údaje sa ďalej zjednocujú, analyzujú a pripravujú pre koncových užívateľov tak, aby mohli byť využité pri riadení environmentálnej bezpečnosti, civilnej ochrane a ďalších odvetviach.

Výzvy

Európska komisia - výzvy na podávanie návrhov projektov v rámci 7.RP
Európska komisia poskytuje finančné prostriedky pre výskum v rámci priority "Vesmír" prostredníctvom výberu návrhov projektov predložených po zverejnení "výzvy na prekladanie návrhov projektov". Výzvy súvisiace s pracovným programom priority "Vesmír" sú zverejnené na nasledovnej webovej stránke 7.RP . Zverejnenie novej výzvy je naplánované na 24. júla 2008.

Európska vesmírna agentúra - európske tendre pre subdodávateľov
Európska komisia a Európska vesmírna agentúra (ESA) podpísali dohodu o delegovaní úloh naplánovaných v rozpočte 7.RP, týkajúcich sa oblasti "vesmírne komponenty GMES" v rámci priority "Vesmír" špecifického programu "Spolupráca" 7.RP, na Európsku vesmírnu agentúru.
Firmy z krajín zúčastňujúcich sa na 7. RP majú možnosť prihlásiť sa do tendrov pre subdodávateľov, ktoré v kontexte aktivít zameraných na vesmírne komponenty GMES (Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť) organizuje Európska vesmírna agentúra. PDF Viac informácií o tendroch nájdete tu... Zoznam plánovaných, aktuálnych alebo už uzatvorených tendrov (Invitations to Tender, ITTs) nájdete na PDF tejto webovej stránke .

Rozpočet

Pre prioritu "Vesmír" vyčlenili členské štáty EÚ viac ako 1,4 miliardy EUR pre obdobie rokov 2007 - 2013.

Užitočné linky

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007