Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Kontakt

RNDr. Katarína Bohušová
Oddelenie rámcového programu EÚ
Unit of EU Framework Programme

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Slovak Research and Development Agency
Mýtna 23
811 01 - Bratislava

Tel: 02/572 045 40
Fax: 02/572 045 99
E-mail: 636D6B7176697169496B7B7A7B207C7B

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007